วัดศรีดอนมูล ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ครูบาน้อย เตชปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล

หน้า
Phra kreuang loi ong

amulets
ไก่เงินไก่ทองคู่ (สูง 3 นิ้ว)
amulets
ไก่เงินไก่ทองคู่ (สูง 8 นิ้ว)
amulets
เทพทันใจชุบเงินองค์ยืน (สูง 9 นิ้ว)
amulets
เทพทันใจชุบทององค์ยืน (สูง 9 นิ้ว)
amulets
นางกวัก (หน้าตัก 2 นิ้ว)
amulets
พระครูบาน้อย ปิดทอง (หน้าตัก 2 นิ้ว)
amulets
พระสังกัจจายน์ ปิดทอง (หน้าตัก 2 นิ้ว)
amulets
พระอุปคุตปางจกบาตร ปิดทอง (หน้าตัก 2 นิ้ว)
amulets
พระสิวลี ปิดทอง (หน้าตัก 2 นิ้ว)
amulets
พระสังกัจจายน์ ปิดทอง (หน้าตัก 3 นิ้ว)
amulets
พระอุปคุตปางฉันท์ข้าว ปิดทอง (หน้าตัก 3 นิ้ว)
amulets
พระสิวลี ปิดทอง (หน้าตัก 3 นิ้ว)
amulets
พระสังกัจจายน์ ล้อมเพรช (หน้าตัก 3 นิ้ว)
amulets
พระสังกัจจายน์ (หน้าตัก 3 นิ้ว)
amulets
พระสิวลี ล้อมเพรช (หน้าตัก 3 นิ้ว)
amulets
พระสิวลี (หน้าตัก 3 นิ้ว)
amulets
พระอุปคุตปางจกบาตร ล้อมเพรช (หน้าตัก 3 นิ้ว)
amulets
พระอุปคุตปางจกบาตร (หน้าตัก 3 นิ้ว)
amulets
พระอุปคุตปางฉันท์ ล้อมเพรช (หน้าตัก 3 นิ้ว)
amulets
พระอุปคุตปางฉันท์ข้าว (หน้าตัก 3 นิ้ว)
amulets
พระสิวลีมหาลาภองค์ยืน (สูง 9 นิ้ว)
amulets
ครูบาผัด (หน้าตัก 3 นิ้ว)
amulets
พระอุปคุตหอยปางฉันท์ข้าว (หน้าตัก 3 นิ้ว)
amulets
พระอุปคุตหอยปางจกบาตร (หน้าตัก 3 นิ้ว)
amulets
พระอุปคุตหอยปางฉันท์ข้าวปิดทอง (หน้าตัก 3 นิ้ว)
หน้า