วัดศรีดอนมูล ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ครูบาน้อย เตชปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล

หน้า
Phra kreuang rian

amulets
รูปเหมือนปั๊มครูบาน้อย (เงินแท้)
amulets
รูปเหมือนปั๊มครูบาน้อย (นวะ)
amulets
รูปเหมือนปั๊มครูบาน้อย (อาปาก้า)
amulets
รูปเหมือนปั๊มครูบาน้อย (ทองเหลือง)
amulets
รูปเหมือนปั๊มครูบาน้อย (ทองแดง)
amulets
รูปเหมือนปั๊มครูบาน้อย (นวะ) กรอบเงินแท้
amulets
รูปเหมือนปั๊มครูบาน้อย (อาปาก้า) กรอบเงินแท้
amulets
รูปเหมือนปั๊มครูบาน้อย (ทองเหลือง) กรอบเงินแท้
amulets
รูปเหมือนปั๊มครูบาน้อย (ทองแดง) กรอบเงินแท้
amulets
ขุนแผน-อุปคุต ลายแดง ตะกรุดทองคำ 9ดอก
amulets
ขุนแผน-อุปคุต ลายม่วง ตะกรุดทองคำ 3ดอก
amulets
ขุนแผน-อุปคุต ลายเขียว ตะกรุดเงินแท้ 9ดอก
amulets
ขุนแผนพายกุมาร ครูบาน้อย
amulets
เหรียญครูบาน้อยรูปไข่ (ชุมเงิน)
amulets
เหรียญครูบาน้อยรูปไข่ (นวะ)
amulets
เหรียญครูบาน้อยรูปไข่ (สามกษัตริย์)
amulets
เหรียญครูบาน้อยรูปไข่ (ชุบทอง) กรอบไมครอน
amulets
เหรียญครูบาน้อยรูปไข่ (ชุบเงิน) กรอบไมครอน
amulets
เหรียญครูบาน้อยรูปไข่ (สามกษัตริย์) กรอบไมครอน
amulets
เหรียญเสมาครูบาน้อย (นวะ)
amulets
เหรียญเสมาครูบาน้อย (สามกษัตริย์)
amulets
เหรียญเสมาครูบาน้อย (ทองผสม)
amulets
พระไตรภาคีล้อมเพรช (ชุบทอง) กรอบไมครอบ
amulets
พระไตรภาคีล้อมเพรช (ชุบเงิน) กรอบไมครอน
amulets
พระไตรภาคีเล็กล้อมเพรช เล็ก (ชุบทอง) กรอบไมครอน
หน้า