วัดศรีดอนมูล ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ครูบาน้อย เตชปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล

พระพรม4หน้า (ชุบเงิน)

Phra Kreuang Name : พระพรม4หน้า (ชุบเงิน)
Status : ให้เช่า
Price : 300 บาท