วัดศรีดอนมูล ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ครูบาน้อย เตชปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล

กำไล

Phra Kreuang Name : กำไล
Run : เบญจฤทธิ์
Status : ให้เช่า
Price : 100 บาท