วัดศรีดอนมูล ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ครูบาน้อย เตชปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล

พระพรมสี่หน้า (ชุบทอง)

Phra Kreuang Name : พระพรมสี่หน้า (ชุบทอง)
Status : ให้เช่า
Price : 300 บาท