วัดศรีดอนมูล ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ครูบาน้อย เตชปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล

พระอุปคุตปางจกบาตร

ชื่อพระเครื่อง : พระอุปคุตปางจกบาตร
สถานะ : ให้เช่า
ราคา : 900 บาท