วัดศรีดอนมูล ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ครูบาน้อย เตชปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล

ข่าวสารและกิจกรรม

ประวัติครูบาอิ่นแก้ว( พระครูอินทรสธรรม)

ครูบาอิ่นแก้ว( พระครูอินทรสธรรม)วัดกู่เสือ อ.สารภี จ.เชียงใหม่  เป็นพระอุปัชฌาย์(บรรพชา)ครูบาน้อย เตชปญฺโญ  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2507 ปีมะโรง