วัดศรีดอนมูล ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ครูบาน้อย เตชปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล

ข่าวสารและกิจกรรม

ประวัติครูบาอุ่นเรือน

พระครูพุทธาทิตยวงศ์  (ครูบาอุ่นเรือน) วัดป่าแคโยง เป็นพระอุปัชฌาย์(อุปสมบท) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2514 ณ พระอุโบสถ       วัดพญาชมภู โดยมี  พระครูสมชุตินธโร เป็นอนุสาวนาจารย์ มีฉายาว่า  “เตชปญฺโญ” อันมีความหมายว่า ผู้มีปัญญาเป็นเดช